Тенденції розвитку лабораторного обладнання

Тенденції розвитку лабораторного обладнання для зернових лабораторій: нові технології, програмне забезпечення та прогнози галузі

 
 

Зерно є одним з найважливіших аграрних продуктів, яке використовується у багатьох галузях харчової промисловості. Якість зерна, його розмір, форма, структура та вміст різних компонентів можуть впливати на якість та властивості кінцевого продукту. Для забезпечення якості зерна та його відповідності до стандартів і вимог, лабораторії використовують різноманітне обладнання та методи досліджень, що дозволяють отримувати точні та достовірні результати.

 

точковий відбір зерна

Останні роки були характеризовані значними змінами в галузі лабораторного обладнання для зернових лабораторій, і ці зміни очікується продовжуватися в майбутньому. Ось деякі з тенденцій розвитку цієї галузі:

  1. Автоматизація та цифрові технології. Сучасні лабораторії для зерна все більше використовують автоматизовані системи та цифрові технології для збору даних, обробки даних та вирішення різних задач. Це дозволяє збільшити точність та швидкість аналізу зерна, що зменшує час, необхідний для визначення його якості. Автоматизація дозволяє значно зменшити час, необхідний для виконання тестів, та забезпечує більшу точність та повторюваність результатів. До цього напрямку відносяться такі типи обладнання, як автоматичні ваги, автоматизовані зразкові млини та аналізатори вологості.
  2. Мініатюризація. У лабораторіях для зерна все частіше використовуються компактні, портативні та легкі пристрої, що дозволяє лаборантам проводити аналіз в полі або на ринку. Такі пристрої можуть бути підключені до смартфонів або планшетів, що спрощує обробку даних та подальший аналіз.
  3. Розширення функціональності. Сучасні лабораторії для зерна можуть проводити аналіз не тільки основних параметрів, таких як вміст вологи, протеїну та жирів, але й вітамінів, мінералів та інших мікронутрієнтів. Це дозволяє лабораторіям бути більш універсальними та ефективними у вирішенні різноманітних завдань.
  4. Програмне забезпечення та хмарні технології. Сучасні лабораторії для зерна використовують програмне забезпечення та хмарні технології для зберігання та обробки даних, а також для спільної роботи та обмін
  5. З розвитком технологій покращуються і методи аналізу зерна. В даний час існує безліч методів аналізу, таких як спектроскопія, хроматографія, мас-спектрометрія та інші. Використання нових методів дозволяє дослідникам підвищити точність результатів та дозволяє швидко та недеструктивно вимірювати різноманітні характеристики зерна, такі як вологість, білок, жир тощо.
  6. Мобільне обладнання для зернових лабораторій. Мобільне обладнання дає змогу проводити тестування безпосередньо на полі чи в складних умовах, де неможливо використовувати стаціонарне обладнання. Такі пристрої можуть бути оснащені різноманітними сенсорами для вимірювання вологості, температури, маси та інших параметрів.
  7. Ще однією тенденцією розвитку лабораторного обладнання є прагнення до підвищення точності та швидкості аналізу. Сучасне лабораторне обладнання дозволяє дослідникам більш точно та швидко проводити перевірки зерна, що особливо важливо для сільськогосподарських підприємств та науково-дослідних організацій.
  8. Інтеграція коїться з іншими системами також є важливим тенденцією у розвитку зернолабораторного устаткування. Сучасне обладнання може бути інтегровано з іншими системами, такими як управління виробництвом та моніторинг якості продукції. Це дозволяє дослідникам отримувати повнішу інформацію про якість зерна.
  9. Крім того, розвиток штучного інтелекту та машинного навчання відкриває нові можливості для обробки та аналізу даних, отриманих з тестування зерна. Застосування цих технологій може допомогти відшукати закономірності та кореляції між різними параметрами зерна та якістю продукції, а також підвищити точність прогнозування властивостей зерна.
  10. Екологічний аспект – ще один напрямок у розвитку лабораторних пристроїв. Сучасні пристрої розробляються з урахуванням екологічних факторів, таких як використання безпечних матеріалів та мінімізація шкідливих викидів.

У цілому нині сучасне устаткування стає дедалі складнішим, що дозволяє дослідникам отримувати точніші і надійні результати. Тенденції включають автоматизацію процесів, використання портативних пристроїв, розвиток методів аналізу, підвищення точності та швидкості аналізу, інтеграцію з іншими системами та облік факторів навколишнього середовища. Ці тенденції дозволяють дослідникам більш ефективно та точно проводити аналіз зерна та забезпечувати високу якість продукції.

Для виконання ефективних автоматизованих систем лабораторного дослідження в лабораторних умовах пропонуємо використовувати автоматичні пробовідбірники зерна Ecotec:

 

Отримайте консультацію спеціаліста

Компанія Екотек технолоджі спеціалізується на виробництві автоматичних пробовідбірників та автоматизованих систем відбору проб зерна з автотранспорту. Сьогодні ми виробляємо три основні серії пробовідбірників: пробовідбірник зерна на стійці Ecotec STANDART 270, пробовідбірник зерна на рейці Ecotec RAIL, пробовідбірник зерна на стійці Ecotec LEGO з можливістю подальшої модернізації в рейковий пробовідбірник. Наша компанія також виробляє дворівневі щілинні зонди, що не мають аналогів у світі.

  Безкоштовна консультація

  Натискаючи кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтесь з політикою конфіденційності.

  Методи відбору проб зерна

  Методи відбору проб зерна

   
   

  Точний відбір проб зерна однаково важливий як виробника, так і для покупця зерна. Зразок зерна є важливим, тому що інформація із зразка використовується для встановлення характеристик якості та цінності зерна. Тому важливо ретельно продумати та приділити увагу методу відбору проб зерна.


  Відбір проб зерна автоматичним методом на сьогоднішній день є найшвидшим, найточнішим і найефективнішим в Україні та світі. Існує кілька методів відбору проб зерна, які використовуються в зерновій індустрії для забезпечення якості та безпеки продукції.


  Процедура взяття точкової проби зерна включає в себе наступні етапи:

  точковий відбір зерна

  Деякі з найпоширеніших методів відбору проб зерна описані нижче:

   
  1. Випадковий відбір проб: Цей метод полягає в випадковому відборі зернових з різних місць зберігання партії. Це дозволяє забезпечити репрезентативність проби зерна для аналізу.
  2. Інтервальний відбір проб: Цей метод полягає в відборі проб з різних інтервалів в партії зерна. Інтервали вибираються випадковим чином або на основі рівномірного розподілу. Цей метод дозволяє забезпечити репрезентативність проби зерна та врахувати можливі варіації в якості зерна в партії.
  3. Проби з мішків: Цей метод відбору проб використовується для зернових, які зберігаються у мішках. При цьому пробу беруть з кількох мішків з різних місць зберігання. Проби беруться з різних мішків, щоб уникнути вибірковості взяття проби та забезпечити репрезентативність проби зерна для аналізу.
  4. Точкова проба: Цей метод полягає в взятті невеликої кількості зерна з одного конкретного місця в партії з метою проведення аналізу на його якість. Цей метод дозволяє отримати репрезентативну пробу зерна для проведення лабораторного аналізу.
  5. Градовий відбір: Це метод відбору проб зерна, що застосовується для визначення якості зернових культур. Цей метод передбачає відбір проб зерна з різних частин граду зберігання зерна. Градовий відбір проб зерна використовується для отримання репрезентативної проби зерна з усієї партії зерна, з метою проведення аналізу його якості. Процес градового відбору проб зерна починається з визначення рівномірного розподілу зерна в граді зберігання. Для цього град ділиться на зони різної висоти, що відповідають окремим рівням в зерноприймальному пристосуванні. З кожної зони відбирається проба зерна, яка змішується з іншими пробами з інших зон. Потім з отриманої загальної проби береться випадковим чином невелика кількість зерна для лабораторного аналізу. Цей метод забезпечує репрезентативність проби зерна для аналізу, оскільки зерно відбирається з різних частин граду, що враховує можливі варіації якості зерна у партії. Крім того, градовий відбір проб зерна може бути використаний для оцінки якості зерна в процесі його зберігання та переробки.

  Ефективний метод відбору проб зерна

  Для виконання ефективних методів відбору проб зерна призначені автоматичні пробовідбірники зерна Ecotec:

  Переваги автоматичного відбору проб зерна

  • Швидкість відбору. Відбір проб зерна з автомобіля здійснюється прямо на ваговій платформі. За допомогою пульта керування розташованого в лабораторії оператор пробовідбірника при правильно налагодженій роботі обробить автомобіль із продуктом за 5-7 хвилин. Однозначно ручний метод відбору однією людиною займе у рази більше часу.
  • Репрезентативність зразка. Відбір проб зерна здійснюється по всій висоті насипу продукту до самого дна кузова автомобіля . Відповідно, обсяг відібраної проби буде більшим, ніж при ручному методі відбору, а це означає, що відібраний зразок якісніше відображає реальний склад та наступні характеристики зерна.
  • Якість відбору. Завдяки потужній гідравлічній станції (120 Бар) всі моделі пробовідбірників Ecotec, пробивають насип зерна до самого дна кузова чого не можна сказати про ручний спосіб відбору. Автоматичний пробовідбірник не має значення, чи буде продукт відбору висушеним або його вологість становитиме 40-50%.
  • Зручність. Відібрана проба по пневмотрасі потрапляє прямо в приймальний бункер встановлений в лабораторії. 
  • Безпека співробітників. Працівникам Вашої лабораторії не доведеться забиратися через високі борти кузова, ризикуючи впасти з ручним щупом із причепа. Безпека та здоров’я людини понад усе!
  І це лише мала частина позитивних рис точного відбору проб зерна автоматичним пробовідбірником Ecotec

  Отримайте консультацію спеціаліста

  Компанія Екотек технолоджі спеціалізується на виробництві автоматичних пробовідбірників та автоматизованих систем відбору проб зерна з автотранспорту. Сьогодні ми виробляємо три основні серії пробовідбірників: пробовідбірник зерна на стійці Ecotec STANDART 270, пробовідбірник зерна на рейці Ecotec RAIL, пробовідбірник зерна на стійці Ecotec LEGO з можливістю подальшої модернізації в рейковий пробовідбірник. Наша компанія також виробляє дворівневі щілинні зонди, що не мають аналогів у світі.

   Безкоштовна консультація

   Натискаючи кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтесь з політикою конфіденційності.

   Рефернес-лист установка пробовідбірників Екотек

   Головна  Сервіс Референс

   Референс Екотек технолоджі

   Об'єкти Екотек технолоджі - встановлені автоматичні пробовідбірники

   Отримайте консультацію спеціаліста

   Компанія Екотек технолоджі спеціалізується на виробництві автоматичних пробовідбірників та автоматизованих систем відбору проб зерна з автотранспорту. Сьогодні ми виробляємо три основні серії пробовідбірників: пробовідбірник зерна на стійці Ecotec STANDART 270, пробовідбірник зерна на рейці Ecotec RAIL, пробовідбірник зерна на стійці Ecotec LEGO з можливістю подальшої модернізації в рейковий пробовідбірник. Наша компанія також виробляє дворівневі щілинні зонди, що не мають аналогів у світі.

    Безкоштовна консультація

    Натискаючи кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтесь з політикою конфіденційності.

     Безкоштовна консультація

     Натискаючи кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтесь з політикою конфіденційності.

     Відбір проб зерна ДСТУ

     Відбір проб зерна ДСТУ

      

     Державний стандарт України ДСТУ 2240‑93 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості» та ДСТУ 4138‑2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості» містить вимоги щодо відбору проб зерна.

      

     Згідно з цим стандартом, при відборі проб зерна необхідно дотримуватися таких правил:

     точковий відбір зерна
     1. Проби зерна повинні бути взяті з кожного місця зберігання або партії зерна відповідно до їх розмірів. Якщо партія зерна складається з менше ніж 20 тонн, то зважених проб повинно бути не менше ніж дві. Якщо партія зерна складається з 20 тонн і більше, то зважених проб повинно бути не менше ніж чотири.
     2. Проби зерна повинні бути взяті з різних місць зберігання або партії зерна, щоб вони відображали всі зони зберігання.
     3. Проби зерна повинні бути зважені з точністю до 0,1% маси партії зерна, з якої вони були взяті.
     4. Проби зерна повинні бути доставлені до лабораторії якомога швидше після їх взяття.
     5. При відборі проб зерна необхідно використовувати чисті контейнери, які не мають запаху та не мають впливу на зразки.

     Для отримання більш детальної інформації про відбір проб зерна ДСТУ, рекомендується звернутися до самого стандарту.

     Наші автоматичні пробовідбірники зерна Екотек розробленні з урахуванням вимог та правил зазначеного стандарту, дозволяють відібрати пробу з будь-якого куточка автотранспорту, спрощують та  прискорюють процес пробовідбору зерна на підприємствах, фермерствах та інших агрокомпаніях незалежно від об’ємів та масштабів виробництва.

      

     Запас міцності та експлуатаційні характеристики всіх моделей пробовідбірників Ecotec, розраховані на безперебійну роботу обладнання 24 години на добу та на великий вантажний потік автомобілів : 300-400 машин на добу та більше.

     Отримайте консультацію спеціаліста

     Компанія Екотек технолоджі спеціалізується на виробництві автоматичних пробовідбірників та автоматизованих систем відбору проб зерна з автотранспорту. Сьогодні ми виробляємо три основні серії пробовідбірників: пробовідбірник зерна на стійці Ecotec STANDART 270, пробовідбірник зерна на рейці Ecotec RAIL, пробовідбірник зерна на стійці Ecotec LEGO з можливістю подальшої модернізації в рейковий пробовідбірник. Наша компанія також виробляє дворівневі щілинні зонди, що не мають аналогів у світі.

      Безкоштовна консультація

      Натискаючи кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтесь з політикою конфіденційності.

      Ремонт автоматичних пробовідбірників Екотек

      Ремонт автоматичних пробовідбірників Ecotec

      Екотек технолоджі здійснює комплексний ремонт аграрного обладнання, забезпечуючи своїм клієнтам професійне та якісне виконання робіт.

       

      Ми використовуємо сучасне обладнання та інструменти, а також оригінальні запчастини нашою команією або провідними виробниками агроіндустрії, що гарантує якість та надійність відновленого обладнання.

       

      Ремонт автоматичних пробовідбірників можемо здійснювати як на місці, так і в сервісному центрі. Якщо виникла проблема з автоматичним пробовідбірником, перш за все необхідно звернутися до нас. Наші фахівці зможуть визначити причину несправності та запропонувати оптимальний варіант її усунення.

       

      У разі, якщо можливо здійснити ремонт на місці, фахівці проведуть діагностику проблеми та відремонтують автоматичний пробовідбірник безпосередньо на місці його розташування. Якщо ж ремонт необхідно проводити в сервісному центрі, то обладнання буде демонтовано та доставлено до центру, де проведуть ремонт.

       

      У процесі ремонту автоматичних пробовідбірників можуть замінюватися окремі деталі, проводитися налаштування та тестування обладнання. Крім того, ми зазвичай надаємо гарантію на виконані роботи та замінені деталі, що дає клієнтам додаткову впевненість у якості наших послуг.

       

      Дуже важливо звернути увагу на те, що ремонт автоматичних пробовідбірників потребує спеціальних знань та навичок, тому намагайтеся звертатися тільки до кваліфікованих фахівців. 

       

      Наша мета – забезпечити безперебійну роботу аграрного обладнання та задовольнення потреб клієнтів.

      Отримайте консультацію спеціаліста

      Компанія Екотек технолоджі спеціалізується на виробництві автоматичних пробовідбірників та автоматизованих систем відбору проб зерна з автотранспорту. Сьогодні ми виробляємо три основні серії пробовідбірників: пробовідбірник зерна на стійці Ecotec STANDART 270, пробовідбірник зерна на рейці Ecotec RAIL, пробовідбірник зерна на стійці Ecotec LEGO з можливістю подальшої модернізації в рейковий пробовідбірник. Наша компанія також виробляє дворівневі щілинні зонди, що не мають аналогів у світі.

       Безкоштовна консультація

       Натискаючи кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтесь з політикою конфіденційності.

        Безкоштовна консультація

        Натискаючи кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтесь з політикою конфіденційності.

        Технічна підтримка автоматичних пробовідбірників Екотек

        Головна  Сервіс Техпідтримка

        Технічна підтримка автоматичних пробовідбірників Ecotec

        Технічна підтримка аграрного обладнання – це процес надання послуг з ремонту та обслуговування обладнання, що використовується в сільському господарстві. Дана послуга дозволяє забезпечити надійну та ефективну роботу агротехніки, зменшити ризик виникнення аварій та збільшити термін її служби.

         

        Технічна підтримка включає в себе проведення регулярного технічного обслуговування, діагностику та виправлення несправностей, а також встановлення та налаштування додаткових компонентів обладнання. Крім того, технічна підтримка може включати консультації з питань експлуатації обладнання та рекомендації щодо його підтримки.

         

        Особливо важливою є технічна підтримка під час сільськогосподарських сезонів, коли обладнання працює на максимальному навантаженні. Це дозволяє забезпечити безперебійну роботу техніки та уникнути непередбачува.

         

        Екотек технолоджі надає дистанційну технічну підтримку клієнтам, які мають проблеми з технологічними системами. У компанії є спеціальна команда експертів, які можуть дистанційно вирішувати проблеми та надавати рішення, мінімізуючи час простою та знижуючи витрати для клієнтів. Апаратні та програмні рішення компанії забезпечують безпечний зв’язок між системою клієнта та командою віддаленої підтримки, забезпечуючи швидкий час реагування та ефективне вирішення проблем. У випадках, коли потрібен фізичний ремонт, спеціалісти компанії можуть виїхати на місце клієнта для надання допомоги. Компанія також пропонує контракти на післягарантійне технічне обслуговування, щоб гарантувати, що обладнання клієнта залишиться в оптимальному стані та забезпечують ефективну роботу.

         

        Ми забезпечимо:

        • Віддалене моніторинг та діагностику обладнання, що дозволяє вчасно виявляти проблеми та запобігати виникненню аварій;

        • Віддалене керування технологічними процесами та настройка параметрів обладнання для оптимального використання його потенціалу;

        • Автоматизоване планування та управління технічним обслуговуванням обладнання, що дозволяє забезпечити його найбільш ефективну роботу та зменшити витрати на ремонт та заміну деталей.

         

        Застосування сучасних технологій дозволяє Екотек технолоджі максимально ефективно вирішувати проблеми з технічним обладнанням та забезпечувати найвищу якість обслуговування своїх клієнтів.

        Отримайте консультацію спеціаліста

        Компанія Екотек технолоджі спеціалізується на виробництві автоматичних пробовідбірників та автоматизованих систем відбору проб зерна з автотранспорту. Сьогодні ми виробляємо три основні серії пробовідбірників: пробовідбірник зерна на стійці Ecotec STANDART 270, пробовідбірник зерна на рейці Ecotec RAIL, пробовідбірник зерна на стійці Ecotec LEGO з можливістю подальшої модернізації в рейковий пробовідбірник. Наша компанія також виробляє дворівневі щілинні зонди, що не мають аналогів у світі.

         Безкоштовна консультація

         Натискаючи кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтесь з політикою конфіденційності.

          Безкоштовна консультація

          Натискаючи кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтесь з політикою конфіденційності.

          Післягарантийне обслуговування автоматичних пробовідбірників Екотек

          Головна  Сервіс  Післягарантія

          Післягарантійне обслуговування автоматичних пробовідбірників Ecotec

          Після закінчення гарантійного терміну наша компанія Екотек технолоджі пропонує своїм клієнтам пакет послуг післягарантійного обслуговування на договірних засадах.

           

          При наявності договору на технічне обслуговування об’єкт входить до плану техобслуговування і спеціалісти Екотек технолоджі виконають усі необхідні роботи в обумовлені терміни та обсяги.

           

          Наявність договору на технічне обслуговування також забезпечує пріоритетне реагування (на місці або дистанційне підключення) у разі аварійної ситуації. За відсутності контракту на технічне обслуговування час реагування буде значно довшим, оскільки необхідно буде змінити пріоритети роботи ремонтних бригад, що призведе до вищих витрат на роботу.

           

          В рамках післягарантійного обслуговування фахівці інженерного відділу проводять діагностику стану обладнання.

           

          За результатами діагностики фахівці приймають рішення про необхідний обсяг ремонту та налагодження обладнання, а саме:

          • На обладнання, яке потребує заміни, складають дефектний лист;
          • Виготовляють або замовляють, ремонтують, поставляють, встановлюють необхідне обладнання;
          • Проводять налагоджувальні та ремонтні роботи;
          • Відновлюють технічну документацію;
          • Надають гарантію на обладнання.

          Отримайте консультацію спеціаліста

          Компанія Екотек технолоджі спеціалізується на виробництві автоматичних пробовідбірників та автоматизованих систем відбору проб зерна з автотранспорту. Сьогодні ми виробляємо три основні серії пробовідбірників: пробовідбірник зерна на стійці Ecotec STANDART 270, пробовідбірник зерна на рейці Ecotec RAIL, пробовідбірник зерна на стійці Ecotec LEGO з можливістю подальшої модернізації в рейковий пробовідбірник. Наша компанія також виробляє дворівневі щілинні зонди, що не мають аналогів у світі.

           Безкоштовна консультація

           Натискаючи кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтесь з політикою конфіденційності.

            Безкоштовна консультація

            Натискаючи кнопку, ви даєте згоду на обробку персональних даних і погоджуєтесь з політикою конфіденційності.